Petal

 • Birch Petal
  Birch

  Petal With Verona Almond Backing And Mohave Welt

  • 14"x24" ...... G105-101022
  • 22"x22" ...... G103-101019
  • 24"x24" ...... G104-101027
  • Bolster ...... G106-101024
 • Petal With Petal Backing And Petal Double Flange
  City Skyline

  Petal With Petal Backing And Petal Double Flange

  • 20"x20" ...... G102-101045
  • 22"x22" ...... G103-101044
 • Fortune Petal
  Fortune

  Petal With Premier Petal Backing And Linen Snow Welt

  • 20"x20" ...... G102-101051
  • 22"x22" ...... G103-101049
  • 24"x24" ...... G104-101053
 • Petal With Premier Petal Backing And Linen Snow Double Flange
  Premier Petal

  Petal With Premier Petal Backing And Linen Snow Double Flange

  • 14"x24" ...... G105-101096
  • 17"x17" ...... G101-101098
  • 20"x20" ...... G102-101099
  • 22"x22" ...... G103-101100
  • 24"x24" ...... G104-101095
  • Bolster ...... G106-101097